Telefon:
602 794 409
ul. Śląska 23
05-300 Mińsk Mazowiecki
E-mail:
dbprojekt@interia.pl

PROJEKTOWANIE

 • sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych oraz melioracyjnych, wentylacyjnych, cieplnych i gazowych,
 • retencji wodnej,
 • modernizacji obiektów gospodarczych wodno-ściekowej,
 • kosztorysowanie robót budowlanych,
 • sporządzanie dokumentacji budowlanych.

WYKONAWSTWO

 • nadzory inwestorskie,
 • kierowanie robotami budowlanymi.

KONSULTING

 • analizy prawno-techniczne,
 • koncepcje i analizy wykonalności,
 • oceny oddziaływania na środowisko z zakresu gospodarki wodno-ściekowej,
 • racjonalizacja zużycia wody.

Doświadczenie:

 • Modernizacja zakładowej oczyszczalni ścieków Zakładów Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Radwankowie Szlacheckim (uzupełnienie dokumentacji, budowa i rozruch),
 • Rozruch gminnej oczyszczalni ścieków w m.Żelechów,
 • Rozruch gminnej oczyszczalni ścieków w m.Mordy,
 • Rozruch zakładowej oczyszczalni ścieków w Spółdzielni Pracy "Chema" w Dębem Wiealkim,
 • Rozruch zakładowej oczyszczalni ścieków Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kosowie Lackim,
 • Udział w pracach doświadczalnych katalitycznego spalania styrenu oraz biologicznego usuwania styrenu na złożach biologicznych, nadzór budowy systemu wentylacyjnego i rozruchu biofiltrów, na terenie Laminex Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim,
 • Remont zakładowej oczyszczalni ścieków na terenie „INCO-VERITAS” S.A. w Dębem Wielkim,
 • Nadzór inwestorski budowy kanalizacji deszczowej w Mińsku Mazowieckim, ul.Warszawska, inwestor Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie,
 • Nadzór inwestorski budowy systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Stanisławów,
 • Nadzory inwestorskie w zakresie instalacji i sieci cieplnych, gazowych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych budowy: stacji uzdatniania wody z zapleczem administracyjno-biurowym dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim, ośrodka szkolno-hotelowego Centrum Misji Afrykańskich w Borzęcinie Dużym, 05-083 Zaborów,
 • Nadzory inwestycji miejskich realizowanych w 2016r. przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim oraz miasto Mińsk Mazowiecki 

Oblicz orientacyjną pojemność zbiornika na deszczówkę

Fd - powierzchnia dachu lub utwardzeń odwodnionych w metrach kwadratowych
Wprowadź: m2
O - odpływ / pobór wody ze zbiornika w litrach na dobę ( zalecane od 200 l/dobę )
Wprowadź: litrów na dobę
Vz - pojemność zbiornika w metrach sześciennych
0 m3
Ilość deszczówki w skali roku:
0 m3

Ilość deszczówki w skali roku dla sumy opadów 600 mm/rok

Gerald McCoy Womens Jersey